Skip to main content

Er i blevet glade for at bruge Microsoft Teams? Så overvejer du måske om Microsoft også skal bruges til firmaets telefoniløsning. Det kan der være gode grunde til, men er omvendt måske ikke den bedste løsning til alle. Læs artiklen og hør mere.

Efterhånden som brugerstørrelsen for Microsoft Teams er blevet mindre, er interessen for Teams-telefoni steget. Men hvad er Teams-telefoni, og hvornår er det egnet – og hvornår er det ikke?

Mange medarbejdere bruger allerede Teams til at foretage interne opkald til deres kolleger. At gøre det samme for at ringe eksternt er således blot et lille skridt.

Men Teams-telefoni er mere end blot eksterne opkald via Teams-applikationen.

Hvad er Teams-telefoni?

Teams-telefoni købt direkte fra os i KLC Erhverv, er en tilføjelse til Teams. Det betyder, at I kan foretage og modtage eksterne opkald via Teams-applikationen. Det svarer dog ikke til en komplet telefoniløsning.

Hvornår er Teams-telefoni egnet?

Teams-telefoni er velegnet til virksomheder i alle brancher over en vis størrelse.

10 eller flere brugere

Teams-telefoni er velegnet til organisationer med 10 eller flere brugere. Over denne grænse kan skiftet til Teams-telefoni begrundes som en omkostningseffektiv løsning.

Brug af Microsoft Teams

En grundbetingelse for, at Teams-telefoni er et relevant valg, er, at I har besluttet jer for at bruge Microsoft Teams, f.eks. til møder og anden digital kommunikation.

Hvis I bruger Zoom, Dropbox eller andre kommunikations- og it-platforme end Microsoft-sfæren, er der ingen grund til at introducere Teams-telefoni.

Når det er sagt, behøver ikke alle medarbejdere at bruge Teams, for at Teams-telefoni kan være et godt valg.

Teams-telefoni er velegnet i organisationer med forskellige medarbejdergrupper. Det er nemlig en cloud-løsning, der kan bruges på forskellige enheder som mobil, PC og tablet – og præsenteres på forskellige måder. I daglig tale kalder vi det Teams-telefoni, selv om man faktisk ikke ringer via Teams-applikationen.

Behov for switch-funktionalitet

De fleste organisationer med mere end 10 ansatte har behov for en telefoniløsning i større eller mindre grad.

Teams-telefoni tilbyder alt, hvad I kan få brug for fra en moderne cloud-pbx. I kan også begynde i det små og tilføje funktionalitet, efterhånden som behovene vokser.

Teams-telefoni er ideelt for virksomheder og organisationer, der opererer internationalt. I kan nemlig bruge den samme platform og dermed undgå at have forskellige operatører og forskellige aftaler i forskellige lande. I stedet har I én kontakt og én aftale – og det bliver dermed nemmere at lokalisere problemet i tilfælde af fejl.

Og fordi I med løsningen laver lokalopkald på tværs af landegrænser, bliver det også billigere.

Har du brug for at vende mulighederne?